Jafo Klinkersförhöjning JKF10 eeliyb1906-Hem & Trädgård