Tore Wretman, Svensk husmanskost, av Stig Claesson, Slas illustrerad erjnhd23724-TV- / Kända kockarSilikon Silikon 10ELFA konsolltillbehör